Začiatočnícke školenie pre 2. stupeň ZŠ – Bratislava 8/2017

Home / Hejného metóda / Začiatočnícke školenie pre 2. stupeň ZŠ – Bratislava 8/2017

Kompletný Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať najbližšie v Bratislave v dňoch 24.-25. augusta 2017. Prihlasovanie bolo z dôvodu naplnenia kapacity ukončené. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

 • Termín: 24.-25. august 2017 (rozsah 16 x 45 minút)
 • Miesto: Bratislava (SZŠ Felix, Haanova 28 v Bratislave)
 • Lektori: Dagmar Môťovská, Radka Haláková
 • Prihlasovanie: do 15.8.2017 (ukončené z dôvodu naplnenia kapacity)
Účastnícky poplatok:
 • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál, kávové občerstvenie)
 • 60 € (pre účastníkov prihlasujúcich sa len na 12-hodinový doplnok k úvodnému školeniu)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 15.8.2017)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk
Program školenia:
 • vo štvrtok od 8:30 do 16:15 (resp. od 13:00 pre účastníkov 12-hodinového doplnku)
 • v piatok od 8:30 do 16:15
 • program je určený primárne pre učiteľov 2. stupňa ZŠ, ktorí sa chcú aktívne zoznámiť s Hejného metódou vyučovania, s poznatkami z oblasti vyučovania orientovaného na budovanie schém (VOBS), s efektívnymi postupmi použiteľnými priamo na hodinách matematiky
 • účastníci preniknú do niektorých matematických prostredí, do spôsobu budovania predstáv o zlomkoch a záporných číslach, ako sa dá pracovať s rovnicami
 • zažijú tiež geometrické prostredia podľa Hejného metodiky, oboznámia sa s novou rolou učiteľa a prácou s chybou, ktoré vedú k rozvoju logického myslenia, aj osobnostných schopností žiakov
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.