Úhrada účastníckeho poplatku

Home / Úhrada účastníckeho poplatku

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy.

Účastnícky poplatok je možné zaplatiť 3 spôsobmi:

 1. Platba na faktúru – ak si pri prihlasovaní zvolíte túto možnosť, formulár Vám automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorá bude zaslaná ako príloha k mailu potvrdzujúcemu Vaše prihlásenie. Túto možnosť voľte vtedy:
  • ak Váš účastnícky poplatok bude platiť škola (alebo OZ pri škole, ZRPŠ, firma, atď), vyplňte fakturačné údaje tejto inštitúcie (vrátane IČO a DIČ) priamo vo formulári
  • ak poplatok budete platiť samostatne, ale je možné, že Vám ho neskôr preplatí škola, v tomto prípade vyplňte ako fakturačné údaje Vaše meno a domácu adresu (faktúra bude vystavená na Vás ako fyzickú osobu, keďže Vy budete poplatok uhrádzať, táto faktúra bude dokladom, ktorý Vám môže škola (alebo OZ, firma, atď) neskôr preplatiť
 2. Platba bankovým prevodom (bez faktúry) – ak zvolíte túto možnosť, formulár faktúru nevytvorí, avšak mailom Vám bude zaslaný variabilný symbol a  všetky informácie potrebné k uskutočneniu platby bankovým prevodom. Túto možnosť voľte vtedy:
  • ak poplatok budete platiť samostatne, nikto Vám ho v budúcnosti nebude preplácať a nepotrebujete o úhrade doklad do svojho podnikania
 3. Platba cez CardPay alebo TatraPay – ak si zvolíte túto možnosť, formulár Vás po odoslaní prihlášky automaticky presmeruje na platobnú stránku, kde zaplatíte kreditnou kartou (CardPay) alebo na rozhranie TatraBanky, kde zaplatíte pomocou karty TB. Túto možnosť voľte vtedy:
  • ak poplatok budete platiť samostatne, nikto Vám ho v budúcnosti nebude preplácať a nepotrebujete o úhrade doklad do svojho podnikania
  • ak máte platnú kreditnú kartu, resp. platobnú kartu TatraBanky, na ktorej máte aktuálne dostatok prostriedkov na úhradu účastníckeho poplatku

Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, odporúčame vopred si pripraviť potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ, ktoré zadáte priamo v prihlasovacom formulári. Formulár vystavuje zálohovú faktúru automaticky, a to na základe Vami zadaných údajov. Požiadavky zadané v rámci poznámky formulár nedokáže automaticky spracovať. Texty zadané v rámci poznámky sledujeme, no vyriešenie požiadavky môže trvať niekoľko hodín až dní.

Pri úhrade poplatku nezabudnite zadať variabilný symbol. Pri zálohových faktúrach je VS zhodný s číslom zálohovej faktúry. Podľa VS budeme vedieť Vašu platbu nájsť a správne priradiť k Vašej prihláške. Ak ste si vybrali platbu na faktúru, riadnu vyúčtovaciu faktúru v papierovej forme dostanete priamo na školení (vo výnimočných prípadoch alebo pri neskorších úhradách zasielame faktúru poštou).

Podmienky dodatočných úprav

Ak napriek dôslednej úvahe zistíte, že je v prihláške potrebné niečo upraviť, kontaktujte nás na adrese skolenia@indicia.sk čo najskôr. Vyúčtovacie faktúry vystavujeme zvyčajne 7-10 dní pred podujatím. Požiadavky na úpravu spôsobu platby alebo fakturácie, ktoré nám nahlásite ešte cca 2 týždne pred podujatím, vieme zapracovať.

Avšak dodatočné požiadavky na zmenu spôsobu úhrady, na úpravu faktúry, či dodatočné vystavenie faktúry, potvrdenia o úhrade, apod. (zaslané v čase, keď už sú vyúčtovacie faktúry vystavené) si vyžadujú viacero úkonov, vrátane zásahu do účtovníctva, a preto môžu byť spoplatnené do výšky 10€ za jeden vydaný dokument.