Učebnice

Učebnice zostavené podľa Hejného metódy vyučovania matematiky sú dostupné už aj v slovenčine. Prvé boli vydané v roku 2014. Preklad a slovenské vydanie zabezpečuje Indícia, s.r.o. Postupne vychádzajú v slovenčine materiály pre jednotlivé ročníky.

V slovenčine sú pre Vás pripravené tieto učebnice a pracovné zošity:

Prostredníctvom e-shopu Indície si môžete aj na Slovensku objednávať jednak publikácie k Hejného metóde vydané Indíciou, ale aj materiály vydané Nakladateľstvom Fraus (v češtine) a rôzne učebné pomôcky (napr. penové kocky alebo krokovací pás).

Sériu učebníc Matematiky zostavených podľa Hejného metódy vydáva v Českej republike Nakladatelství Fraus, s.r.o. Na trhu je kompletná sada učebníc a pracovných zošitov pre 1. až 5. ročník základných škôl. V ponuke sú aj rôzne učebné pomôcky, ktoré pomôžu žiakom hravou formou objavovať taje matematiky.

Od januára 2016 pribudli do ponuky aj ďalšie učebnice pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Tieto vydáva H-MAT, o.p.s. Celá sada pre 2. stupeň sa skladá zo 7 dielov označených A, B, C, D, E, F a G. Diel G je rozširujúci a vhodný predovšetkým pre viacročné gymnáziá alebo matematické triedy. Jeden diel zodpovedá zhruba pol až trištvrte roku vyučovania (v závislosti od hodinovej dotácie predmetu). Diel A je určený pre 5. ročník ZŠ (pre žiakov, ktorí s Hejného metódou začínajú) alebo pre 6. ročník ZŠ (v ČR začína 2. stupeň ZŠ šiestou triedou).

Ako objednávať?

Navigáciou v menu e-shopu si vyberte želané publikácie a učebné pomôcky. E-shop vystaví objednávku, o ktorej budeme informovaní elektronicky. Zadané objednávky budú považované za záväzné, na ich základe Vám bude vystavená zálohová faktúra. Zálohová faktúra bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Po úhrade zálohovej faktúry Vám bude tovar s pribalenou vyúčtovacou faktúrou odoslaný poštou (s výnimkou objednávok na dobierku a objednávok hradených v hotovosti pri osobnom odbere).

Kontakt:

  • objednavky@indicia.sk