TVVP už aj pre 3. ročník

Home / Hejného metóda / TVVP už aj pre 3. ročník

Ak učíte tretiakov, máme pre Vás dobrú správu. Na podstránke “Metodiky” nájdete podrobne rozpracovaný TVVP k učebniciam podľa Hejného metódy už aj pre 3. ročník ZŠ. Tematické výchovno-vzdelávacie plány k učebniciam podľa Hejného metódy pre 1. až 3. ročník ZŠ si  môžete zo stránky stiahnuť vo formáte .xlsx a naimportovať priamo do aSc Agendy.

parkety