Školenia

Home / Školenia

Prvú sériu školení na nespojité písmo Comenia Script® sme zorganizovali ešte na jar 2014. Odvtedy sa uskutočnili mnohé ďalšie. Školenia vedie certifikovaná lektorka Mgr. Andrea Cinegová z CZŠ Narnia v Bratislave. Základné informácie a odpovede na časté otázky o písme nájdete v článku, ktorý vyšiel v DOBREJ ŠKOLE.

Školenie je prezenčné jednodňové a trvá cca 5 hodín. Po školení absolvujú účastníci záverečnú skúšku, avšak najskôr až o 3 týždne po absolvovaní školenia. Skúška je realizovaná korešpondenčnou formou, t.j. účastníkom budú zaslané testové úlohy a oni ich vypracované zašlú následne naspäť poštou. O výsledku skúšky budú účastníci informovaní e-mailom. Po úspešnom absolvovaní skúšky získava vyškolený účastník certifikát, ktorý ho oprávňuje vyučovať písmo Comenia Script®.

Pod kategóriou článkov “Školenia” nájdete aktuálne vypísané školenia.

Obsah školenia Comenia Script®

 • O písme
 • Charakteristika písma
 • Varianty písma
 • Písanky CS
 • Didaktické pomôcky CS
 • Písanie do písaniek
 • Písmo z overovania
 • Hodnotenie písma detí
 • Diskusia

Poplatky a zľavy:

 • cena za školenie je 55 €/osoba (zahŕňa 5-hodinové prezenčné školenie, drobný školiaci materiál, zadanie a vyhodnotenie záverečnej skúšky)
 • poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia (resp. podľa splatnosti na faktúre)