Povinne písaným spojitým

Home / Comenia Script / Povinne písaným spojitým

Ministerstvo školstva nedávno schválilo dodatok k ŠVP, v ktorom prikazuje školám od 1.9.2017 učiť prvákov písať klasickým spojitým písmom. Ako problém vnímame najmä skutočnosť, že tomuto rozhodnutiu nepredchádzala žiadna odborná diskusia a Ministerstvo nezrealizovalo žiaden výskum v tejto oblasti. Dodatok síce vyslovene nezakazuje používanie nespojitého písma Comenia Script, avšak jeho používanie umožňuje len ako paralelné alebo doplnkovéPrečítajte si viac.

spojite pismo