Metodiky

Tematické výchovno-vzdelávacie plány k učebniciam podľa Hejného metódy:

Doplnky k metodickým príručkám pre SJ verziu učebníc:

Príručka pre rodičov – Táto príručka poskytne rodičom pohľad do problematiky vyučovania matematiky. Predstaví rozdiely medzi tradičnou výučbou matematiky a novou koncepciou vyučovania matematiky, vysvetlí zásady a pojmy novej koncepcie a v neposlednom rade ponúkne praktické ukážky z vybraných prostredí.

Vysvětlení koncepce matematiky (dvojstránka v pdf)

Metodika matematiky (Hejný a spol. – 25 kapitol)

Autobus – Hejný, Jirotková

Dedo Lesoň – typológia úloh

Dedo Lesoň – prehľad úloh podľa ročníkov

H-mat: Prostredie Hadi – ukážka úloh

H-mat: Prostredie Krokovanie a schody (1)

Pesničky k niektorým prostrediam (v slovenčine)

Špehovacia matika (s textom)

 

Matematický autobus (melódia)

 

Matematický autobus (s textom)

 

Dedo Lesoň (melódia)

 

Dedo Lesoň (s textom)

 

Kockovaný svet (melódia)

 

Kockovaný svet (s textom)

 

Krokovací pás (melódia)

 

Krokovací pás (s textom)