Metodiky

Tematické výchovno-vzdelávacie plány k učebniciam podľa Hejného metódy:

Doplnky k metodickým príručkám pre SJ verziu učebníc:

Šablóny k Pracovnému zošitu Matematika A:

Šablóny didaktických prostredí využívaných v Hejného metóde určené na tlač a/alebo lamináciu:

  • Univerzálny set (.pdf, verzia 2017-06-27) – autobus, farebné trojice, násobilkový štvorec, šípkový graf, ciferník, súčtové trojuholníky, indické násobenie, stovková tabuľka, štvorcová sieť, násobilková tabuľka, pavučiny, krokovací pás, číselná os, výstavisko
  • Kolekcia pre 2. stupeň – kopírovanie (.pdf, verzia 2015-11-26) štvorcová sieť, šípkové grafy, súčinové štvorce, hodiny, autobus, egyptské delenie, súčtové trojuholníky, stovková tabuľka, optické klamy, grécka abeceda).
  • Kolekcia pre 2. stupeň – laminovanie (.pdf, verzia 2015-11-26) šípkový graf, súčinový štvorec, ciferník, sčítacie trojuholníky, egyptské delenie, autobus, stovková tabuľka

Upozornenie: Pri tlači najmä štvorcovej siete je potrebné dbať na to, aby bola tlačená v skutočnej veľkosti (treba to manuálne navoliť pri nastavení tlače). V opačnom prípade nebude veľkosť hrany 1 cm apod.

Príručka pre rodičov – Táto príručka poskytne rodičom pohľad do problematiky vyučovania matematiky. Predstaví rozdiely medzi tradičnou výučbou matematiky a novou koncepciou vyučovania matematiky, vysvetlí zásady a pojmy novej koncepcie a v neposlednom rade ponúkne praktické ukážky z vybraných prostredí.

Vysvětlení koncepce matematiky (dvojstránka v pdf)

Metodika matematiky (Hejný a spol. – 25 kapitol)

Autobus – Hejný, Jirotková

Dedo Lesoň – typológia úloh

Dedo Lesoň – prehľad úloh podľa ročníkov

H-mat: Prostredie Hadi – ukážka úloh

H-mat: Prostredie Krokovanie a schody (1)

Pesničky k niektorým prostrediam (v slovenčine)

Špehovacia matika (s textom)

 

Matematický autobus (melódia)

 

Matematický autobus (s textom)

 

Dedo Lesoň (melódia)

 

Dedo Lesoň (s textom)

 

Kockovaný svet (melódia)

 

Kockovaný svet (s textom)

 

Krokovací pás (melódia)

 

Krokovací pás (s textom)