Kalendár

Október
November
 • 3.-4. november 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy v Bratislave (súkromné, lektor: Môťovská)
 • 10.-11. november 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ v Bratislave (lektor: Môťovská, Grafová, Knapová)
 • 10.-11. november 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Žiline (súkromné, lektor: Haláková, Konrádová)
 • 15.-16. november 2017 – prednáška a workshopy v rámci konferencie Matematika vo svete predškoláka v Hornom Smokovci (lektor: Môťovská)
 • 17. november 2017 – 8-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie v Stupave (súkromné, lektor: Môťovská)
 • 24.-25. november 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Bratislave (lektor: Haláková, Vasilková)
December
Január 2018
 • 12. alebo 13. január 2018 – školenie k písmu Comenia Script v Žiline (lektor: Andrea Cinegová)
 • január 2018 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ v Bratislave (lektor: Môťovská, Haláková) – prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené
Február
 • 8. – 9. február 2018 – dvojdňové školenie pre učiteľov prírodných vied na 2. stupni na pilotných školách zapojených v projekte ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj
 • 10. február 2018 – Konferencia Hejného metóda v Bratislave – prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené
Marec 2018
Apríl 2018
 • 13. alebo 14. apríl 2018 – školenie k písmu Comenia Script vo Zvolene (lektor: Andrea Cinegová)
Jún 2018
 • 2-dňové školenie pre učiteľov prírodných vied na 2. stupni ZŠ v rámci projektu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj 
 • 25. jún 2018 – školenie k písmu Comenia Script v Bratislave (lektor: Andrea Cinegová)