Kalendár

Home / Kalendár
Júl 2018
August 2018
September 2018
Október 2018
  • 9. október – 8-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie v Bratislave (lektor: Môťovská, Poprocká)
  • 12.-13. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Poprade (súkromné, lektor: Môťovská)
  • 15.-23. október 2018 – Indícia Roadshow (15.10. Nitra, 16.10. Zvolen, 17.10. Košice, 18.10. Spišská Nová Ves, 19.10. Žilina resp. Martin, 23.10. Bratislava) – prihlasovanie bude spustené v septembri
  • 19.-20. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ vo Zvolene (lektor: Môťovská, Konrádová, Harmincová)
  • 26.-27. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Martine (predbežne) – bude otvorené na prihlasovanie
November 2018