Kalendár

Júl/August
  • 31. júl – 4. august 2017 – letná škola Hejného metódy Příměstská škola Brno (organizuje H-mat, garanti: D. Môťovská, J. Kloboučková)
August
September
Október
November
December
  • 1. december 2017 – 4-hodinové Ochutnávkové školenie Hejného vyučovacej metódy pre rodičov v Košiciach (lektor: Môťovská) – prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené
  • 1.-2. december 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ v Košiciach (lektor: Môťovská, Grafová) – prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené
Február
  • 10. február 2018 – Konferencia Hejného metódy v Bratislave – prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené
Marec 2018