Kalendár

Júl
August
September
  • 22. september 2017 – 8-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie v Žiline (predbežne)
  • 30. september 2017 – Konferencia Hejného metódy v Žiari nad Hronom
Október
  • 16.-24. október 2017 – séria 1-dňových podujatí Roadshow Moderný učiteľ 2017
December
  • 1.-2. december 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ v Ružomberku (lektor: Môťovská, Grafová)
Február
  • 10. február 2018 – Konferencia Hejného metódy v Bratislave
Marec 2018