Kalendár

Marec
Apríl
Máj
  • 5. máj 2017 – školenie k písmu Comenia Script v Bratislave (lektor: Andrea Cinegová)
  • 12. máj 2017 – 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ v Bratislave
  • 19.  máj 2017 – 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ v Žiari nad Hronom
  • 19.-20. máj 2017 – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy v Košiciach
  • 20. máj 2017 – 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ v Košiciach
Jún
  • 3. jún 2017 – 8-hodinové Školenie pre rodičov, ktorí svoje deti doma učia, alebo by chceli učiť, matematiku Hejného metódou v Bratislave
  • 9.-10. jún 2017 – 12-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov 2. stupňa ZŠ v Hronci (kurz bude nepovinným pokračovaním a dokončením májových 4-hodinoviek)