Kalendár

Január 2018
Február 2018
Marec 2018
Apríl 2018
Máj 2018
  • 1.  máj – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ pre mierne pokročilých v Žiline (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
  • 7. máj – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých I. v Bratislave (lektor: bude doplnené) – bude otvorené na prihlasovanie
  • 8. máj – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých II. v Bratislave (lektor: bude doplnené) – bude otvorené na prihlasovanie
  • 28. máj – 8-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie v Žiline (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
  • máj – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Bratislave (lektor: Haláková) – bude otvorené na prihlasovanie
  • máj – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ v Bratislave (lektor: Haláková) – bude otvorené na prihlasovanie
Jún 2018
Júl 2018