Kalendár

Home / Kalendár
Jún 2018
Júl 2018
August 2018
September 2018
 • 7. september – 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ od 9:45 v Sučanoch pri Martine (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 7. september – 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ od 14:00 v Sučanoch pri Martine (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 7. september – 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 3. ročník ZŠ v Sučanoch pri Martine (lektor: Konrádová) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 21. september – 4- alebo 6-hodinový kurz Hejného vyučovacej Prostredia aritmetiky v Žiline (predbežne) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 29. september – jednodňová Konferencia Hejného metódy v Košiciach
Október 2018
 • 10. október – 8-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie v Bratislave (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 12.-13. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ  v Poprade (súkromné, lektor: Môťovská)
 • 18.-19. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ  vo Zvolene (predbežne) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 26.-27. október – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ  v Martine (predbežne) – bude otvorené na prihlasovanie
November 2018
 • 9. november – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých II. v Košiciach (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 10. november – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých III. v Košiciach (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie
 • 20. november – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých I. v Bratislave (lektor: Môťovská) – bude otvorené na prihlasovanie