Kalendár

Home / Kalendár
Apríl 2018
  • 6.-7. apríl – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Košiciach (lektor: Grafová, Konrádová, Harmincová)
  • 13. apríl – školenie k písmu Comenia Script v Banskej Bystrici (lektor: Andrea Cinegová)
  • 13. apríl – 1. deň školenia k programovaniu v Scratch 2.0 pre 2. stupeň ZŠ v Košiciach (lektori: Ivan Kalaš, Michaela Veselovská)
  • 16.-17. apríl – 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v Starej Lesnej (súkromné, lektor: Môťovská, Čamajová, Grafová)
  • 21. apríl – 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých v Žiline (súkromné, lektor: Konrádová)
  • 23. apríl – 2-hodinová prednáška Úvod do Hejného metódy pre rodičov v Bratislave (súkromné, lektor: Môťovská)
Máj 2018
Jún 2018
Júl 2018
August 2018
September 2018
  • 29. september – jednodňová Konferencia Hejného metódy v Košiciach (predbežne)