Ohlasy

Na tejto stránke nájdete vyjadrenia učiteľov a rodičov o Hejného metóde, ale aj spomienky a názory na prof. Hejného od jeho bývalých žiakov.

Ohlasy bývalých žiakov:

  • Videospomienky na PÁNA učiteľa (pridané 8/2016) Dušan Franců, bývalý žiak prof. Milana Hejného, si v sérii krátkych videí spomína na svojho učiteľa.
  • Stopy Hejného metódy (18.7.2016) Vo svojom blogu si na prof. Milana Hejného spomína jeho žiak Dušan Franců. “Náš učiteľ nás provokoval diskutovať a najlepšie bolo, že nás počúval. Rešpektoval právo na názor. Vychovával nás k tomu, aby sme svoj názor mali, vedeli ho vysvetliť a obhájiť, alebo sa ho so cťou vzdať, ak sme museli uznať, že nebol správny.“Miňo nás mal rád a dával nám to pocítiť. Asi ho to stálo veľa trpezlivosti opierajúcej sa o porozumenie tomu, že decká vstupujúce do puberty nemusia byť nutne skazené, keď vystrájajú darebáctva. A že ich od nás nebolo málo… Miňo nedával najavo hnev, ale obracal nás trpezlivo tam, kam potreboval.” “Tešia ma správy o tom, že Hejného metóda sa rozširuje v Českej republike a konečne aj u nás na Slovensku. Je príznačné, že k jej apoštolom patrí moja spolužiačka z Miňovej triedy, Dada. Ak Miňov prístup prevezmú mnohí učitelia, asi nebudeme mať viac matematických vedátorov. Budeme mať menej detí traumatizovaných školou, zato viac úspešných, ťažko oblbnuteľných ľudí, hádam aj so slušnými predpokladmi vedieť voliť správne medzi dobrom a zlom. A to, uznáte, nie je na zahodenie.”