Médiá

Články o Hejného metóde v časopisoch a denníkoch:

  • Dôležité nie je sa matematiku nabifľovať, ale získať kultúru myslenia (TREND, 20.1.2015) “Nie je tajomstvom, že matematika patrí medzi najmenej obľúbené predmety na školách. Žiaci sú z nej vystresovaní, učitelia z výkladu unavení a učenie pripomína bifľovanie postupov a vzorcov. Na Slovensku už niekoľko mesiacov funguje nová metóda výučby matematiky, ktorá sa začína presadzovať na prvom stupni základnej školy. Ide o takzvanú Hejného metódu, ktorá obracia spôsoby počítania príkladov naruby. Jej cieľom je urobiť z učiteľa len sprievodcu matematikou, ale postupy si majú žiaci vymyslieť podľa ľubovôle.”
  • Učil deti na matematike netradične myslieť, preto bol pre komunistov problémom (Denník N, 13.6.2015) “Milan Hejný neučil matematiku ako remeslo, ale ako kultúru. Podporoval deti, aby prichádzali na pravidlá a zákonitosti matematiky vlastnými silami.
  • Autor inovatívnej výučby matematiky: Sme egoisti, neinvestujeme do detí (Denník N, 30.7.2015) “Milan Hejný je profesor na Karlovej univerzite. Pokračuje v metóde svojho otca Víta Hejného, ktorý vytvoril hravý a objaviteľský spôsob výučby.

Články o Hejného metóde v online médiách:

  • Milan Hejný – Radost z radosti (https://vitalplus.org/milan-hejny-radost-z-radost, 2.11.2016) “Matematice věnoval profesor Milan Hejný celý život. Spolu s týmem spolupracovníků zhmotnil nápad svého otce, jak tento předmět učit tak, aby děti bavil a aby se kromě čísel učily především spolupracovat a mít radost z úspěchů svého kamaráda. Hejného metoda se dnes učí na pětině českých základních škol a míří do zahraničí.”
  • Ako deti správne motivovať k matematike (www.turieconline.sk, 19.4.2015) “Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý s vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.

Vystúpenia a rozhovory:

  • Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ (konferencia Cesty k dobrej škole 30.5.2014) “Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov.
  • Matematika ako zdroj radosti (TEDx Bratislava 2013) “Profesor Milan Hejný je jednotkou medzi českými matematikármi. Propaguje nový spôsob výučby, pri ktorom môžu deti vychádzať zo svojich každodenných skúseností a kde učiteľ žiakom nič nevysvetľuje, iba medzi nimi organizuje diskusiu. Pri riešení úloh tak deti matematike ľahšie porozumejú a vedomosti sú hlbšie a trvácejšie. Táto pomáha ku kvalitnému matematickému základu, na ktorom sa môže ďalej stavať a vďaka ktorému sa rozvíja intelekt žiakov.

Tu nájdete odkazy na príspevky o Hejného metóde v českých médiách.