Médiá

Články o Hejného metóde v časopisoch a denníkoch:

Články o Hejného metóde v online médiách:

  • Milan Hejný – Radost z radosti (https://vitalplus.org/milan-hejny-radost-z-radost, 2.11.2016) “Matematice věnoval profesor Milan Hejný celý život. Spolu s týmem spolupracovníků zhmotnil nápad svého otce, jak tento předmět učit tak, aby děti bavil a aby se kromě čísel učily především spolupracovat a mít radost z úspěchů svého kamaráda. Hejného metoda se dnes učí na pětině českých základních škol a míří do zahraničí.”
  • Ako deti správne motivovať k matematike (www.turieconline.sk, 19.4.2015) “Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý s vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.

Vystúpenia a rozhovory:

  • Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ (konferencia Cesty k dobrej škole 30.5.2014) “Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov.
  • Hejného metóda v Banskej Štiavnici (12. Štiavnický magazín, VIOtv 23.3.2018) “Počas minulého týždňa otvorili svoje brány základné školy, keďže deň zápisov do prvých ročníkov sa blíži. Rodičia si môžu stále ešte vybrať školu kam svoje dieťa zapíšu. My sme tentokrát zavítali na “Deň otvorených dverí “ na Katolícku spojenú školu.
  • Matematika ako zdroj radosti (TEDx Bratislava 2013) “Profesor Milan Hejný je jednotkou medzi českými matematikármi. Propaguje nový spôsob výučby, pri ktorom môžu deti vychádzať zo svojich každodenných skúseností a kde učiteľ žiakom nič nevysvetľuje, iba medzi nimi organizuje diskusiu. Pri riešení úloh tak deti matematike ľahšie porozumejú a vedomosti sú hlbšie a trvácejšie. Táto pomáha ku kvalitnému matematickému základu, na ktorom sa môže ďalej stavať a vďaka ktorému sa rozvíja intelekt žiakov.

Tu nájdete odkazy na príspevky o Hejného metóde v českých médiách.