Lektori

Motovska DagmarRNDr. Dagmar Môťovská

Dagmar Môťovská je odbornou garantkou vyučovania a lektorovania Hejného metódy na Slovensku. Okrem toho je učiteľkou matematiky a informatiky pre žiakov rôzneho veku – od malých prvákov až po učiteľov a rodičov. Má ich rada a sama sa od nich veľa učí. Snaží sa ich inšpirovať a povzbudzovať tak, ako ju vždy podporoval jej učiteľ, profesor Hejný.

Má skúsenosti s vyučovaním na viacerých školách, pracovala aj vo finančníctve a aj ako projektová manažérka v softvérovej firme. Založila neziskovú organizáciu Púpava, v ktorej sa venuje zážitkovej výchove už 20 rokov. Aktuálne pôsobí ako metodička v CZŠ Narnia v Bratislave.