Lektori

Motovska DagmarRNDr. Dagmar Môťovská

Dagmar Môťovská je odbornou garantkou vyučovania a lektorovania Hejného metódy na Slovensku. Okrem toho je učiteľkou matematiky a informatiky pre žiakov rôzneho veku – od malých prvákov až po učiteľov a rodičov. Má ich rada a sama sa od nich veľa učí. Snaží sa ich inšpirovať a povzbudzovať tak, ako ju vždy podporoval jej učiteľ, profesor Hejný.

Má skúsenosti s vyučovaním na viacerých školách, pracovala aj vo finančníctve a aj ako projektová manažérka v softvérovej firme. Založila neziskovú organizáciu Púpava, v ktorej sa venuje zážitkovej výchove už 20 rokov. Aktuálne pôsobí ako metodička v CZŠ Narnia v Bratislave.

Mgr. Mária Grafová

Mária “Ivica” Grafová je bývalou učiteľkou, teraz dôchodkyňou, ktorú Hejného metóda zasiahla natoľko, že sa rozhodla urobiť si certifikát lektorky. Touto skvelou metódou tak môže “infikovať” ďalšie rady kolegýň a kolegov. V poslednom čase orientuje svoju lektorskú činnosť aj na učiteľky materských škôl a spolupracuje na tvorbe novej metodickej príručky pre materské školy.

Žije v Ružomberku, kde ešte občas zastupuje v SZŠ Dotyk. Podľa nej je Hejného metóda láskou na celý život. Jej princípy dokážu ovplyvniť konanie človeka aj v iných oblastiach života. Ako príklad uvádza svoje pôsobenie trénerky v tíme malých športovcov MBK Ružomberok: “Ak deťom prejavíte dôveru, odmenia vás skvelými výkonmi, a platí to aj pri najmenších.”

Mgr. Miroslava Konrádová

Miroslava Konrádová je lektorkou Hejného metódy. Aktuálne pôsobí na Spojenej evanjelickej škole v Martine, kde vyučuje matematiku, informatiku a deskriptívnu geometriu. Má skúsenosti s vyučovaním matematiky na všetkých stupňoch škôl – od 1.  stupňa ZŠ, cez 2. stupeň ZŠ a gymnázium (aj v anglickom jazyku) až po technickú univerzitu, na ktorej pôsobila v minulosti.

V minulosti pracovala aj na pozícii manažérky školských projektov, kde sa venovala konzultáciám pre učiteľov a manažment škôl, pripravovala a viedla kurzy pre učiteľov zamerané na využitie IKT vo vyučovacom procese a manažment žiackych projektov.

V Hejného metóde vyučovania matematiky vidí obrovský prínos pre žiakov, ale i pre ich rodičov a učiteľov, a to nielen v oblasti matematiky. Svoje nadšenie sa snaží preniesť aj na všetkých okolo seba – učiteľov na školeniach, kolegov, žiakov, aj ich rodičov. Na svojej škole vyučuje matematika Hejného metódou na 1. stupni a od školského roku 2017/18 aj na 2. stupni ZŠ. Počas školského roka vedie Kluby učiteľov Hejného metódy a po dohovore aj otvorené hodiny pre rodičov a učiteľov.