Kluby

Zámerom projektu “Kluby učiteľov Hejného metódy” je priebežne poskytovať učiteľom podporu pri využívaní Hejného metódy. V rámci Klubov sa stretávajú absolventi Základného kurzu Hejného vyučovacej metódy a učitelia, ktorí Hejného metódu vo svojej praxi aktívne využívajú. Kluby sa stretávajú 5 až 8 krát za rok, pričom účasť je pre vyškolených učiteľov bezplatná.

HM

Podmienkou účasti je mať za sebou úspešne absolvovaný Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (v rozsahu 16 x 45 minút). Ak máte začiatočnícky kurz za sebou, a radi by ste sa stretli s kolegami využívajúcimi Hejného metódu alebo potrebujete poradiť, príďte na stretnutie klubu.

Bratislava

 • Termín:  pravidelne 1. pondelok v mesiaci 
 • Čas: 14:00
 • Miesto: SZŠ Felix, Haanova 28 v Bratislave
 • Lektor: Mgr. Rastislava Haláková

Košice

 • Termín: 3. októbra 2017 (téma: úvodné stretnutie klubu v šk. roku 2017/18)
 • Čas: 14:30
 • Miesto: ZŠ Belehradská 21, 040 13 Košice – Ťahanovce
 • Lektor: Mgr. Viera Harmincová

Martin

Ružomberok – klub pre MŠ

Žiar nad Hronom

 • Termín: 13. jún 2017
 • Čas: 14:00 – 15:30
 • Miesto: bude upresnené záujemcom mailom
 • Lektor: Mgr. Anna Čamajová (camajova@zssmzh.edu.sk)
 • prosíme záujemcov, aby mailom kontaktovali lektora ohľadom informácií o stretnutí