Kluby

Zámerom projektu “Kluby učiteľov Hejného metódy” je priebežne poskytovať učiteľom podporu pri využívaní Hejného metódy. V rámci Klubov sa stretávajú absolventi Základného kurzu Hejného vyučovacej metódy a učitelia, ktorí Hejného metódu vo svojej praxi aktívne využívajú. Kluby sa stretávajú 5 až 8 krát za rok, pričom účasť je pre vyškolených učiteľov bezplatná.

HM

Podmienkou účasti je mať za sebou úspešne absolvovaný Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (v rozsahu 16 x 45 minút). Ak máte začiatočnícky kurz za sebou, a radi by ste sa stretli s kolegami využívajúcimi Hejného metódu alebo potrebujete poradiť, príďte na stretnutie klubu.

Bratislava

 • Termín:  zatiaľ neurčené
 • Čas: zatiaľ neurčené
 • Miesto: striedavo na SZŠ Bajkalská na Bajkalskej 20, CZŠ Narnia na Beňadickej 38 a na SZŠ Felix na Haanovej 28
 • Lektor: Mgr. Silvia Štěpánková, Mgr. Hana Plachá, Mgr.Lucia Vasilková (lucia.vasilkova@indicia.sk)

Košice

 • Termín: raz mesačne vo štvrtok (najbližšie 9.11.2017 o 14:15, potom 7.12.2017 – v prípade záujmu sa ozvite lektorke mailom ohľadne miesta konania klubu v decembri)
 • Čas: 14:15
 • Miesto: ZŠ Park Angelinum 8, Košice
 • Lektor: Mgr. Viera Harmincová (viera.harmincova@indicia.sk)

Martin

 • Termín: pravidelne každý 4. utorok v mesiaci (úvodné 26.9.2017)
 • Čas: 15:00
 • Miesto: Budova Evanjelického gymnázia, M.R. Štefánika 17, 036 01 Martin
 • Lektor: Mgr. Miroslava Konrádová
 • Web: www.essmt.sk (sledujte stránku pre prípadne neplánované zmeny)

Ružomberok – klub pre MŠ

Žiar nad Hronom