Kluby

Počnúc školským rokom 2015/2016 sme naštartovali projekt Klubov učiteľov Hejného metódy. Hlavným zámerom je priebežne poskytovať učiteľom podporu pri využívaní tejto metódy. V rámci Klubov sa budú stretávať učitelia, ktorí už absolvovali Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, a ktorí Hejného metódu vo svojej praxi aktívne využívajú. Kluby sa stretávajú 5 až 8 krát za rok, pričom účasť je pre vyškolených učiteľov bezplatná.

HM

Podmienkou účasti je mať za sebou úspešne absolvovaný Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (v rozsahu 16 x 45 minút). Ak máte začiatočnícky kurz za sebou, a radi by ste sa stretli s kolegami využívajúcimi Hejného metódu alebo potrebujete poradiť, príďte na stretnutie klubu.

Bratislava

 • Termín:  pravidelne 1. pondelok v mesiaci 
 • Čas: 14:00
 • Miesto: SZŠ Felix, Haanova 28 v Bratislave
 • Lektor: Mgr. Rastislava Haláková

Košice

 • Termín: nie je vypísaný aktuálny termín
 • Čas:
 • Miesto: ZŠ Belehradská 21, 040 13 Košice – Ťahanovce
 • Lektor: Mgr. Viera Harmincová

Martin

Ružomberok – klub pre MŠ

Žiar nad Hronom

 • Termín: 16. máj a 13. jún 2017
 • Čas: 14:00 – 15:30
 • Miesto: ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Lektor: Mgr. Anna Čamajová