Aktuálne termíny

Home / Hejného metóda / Aktuálne termíny

Na tejto stránke nájdete aktuálne vypísané termíny školení na tému Hejného matematiky. Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete tu. Informácie k danému termínu a prihlasovanie nájdete po kliknutí na uvedené mesto.

Úvod do metodiky Hejného matematiky (4 x 45 min)

Kurz matematických prostredí Hejného metódy II. (4 x 45 min) (cyklotrasy, biland)

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (16 x 45 min)

Kurz Hejného vyučovacej metódy pre mierne pokročilých (16 x 45 min)