Hejného metóda pre MŠ – Šaľa 4/2017

Home / Hejného metóda / Hejného metóda pre MŠ – Šaľa 4/2017

Ďalší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl bude v Šali v termíne 20.-21. apríla 2017. Prihlasovanie bolo ukončené. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

Deti v MŠ a v 1. ročníku ZŠ sú vybavené určitým prirodzeným talentom a tvorivosťou. Tieto vlastnosti sú dôležité pre rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Podstatou práce učiteľa v MŠ a 1. ročníku ZŠ je rozvíjanie predmatematických znalostí a schopností dieťaťa, a zároveň rozvíjanie vlastného edukačného štýlu učiteľa a poznávanie všetkého, čo ovplyvňuje kvalitu práce s deťmi, a to jednak v oblasti intelektuálnej, ale aj v oblasti sociálnej a etickej.

 • Termín: 20.-21. apríl 2017 (rozsah 16 x 45 minút)
 • Miesto: Šaľa (MŠ Hollého 40, 927 05 Šaľa – Veča)
 • Lektorky: Dagmar Môťovská, Mária Grafová, Valéria Knapová
 • Prihlasovanie: ukončené
Účastnícky poplatok:
 • 80 € (bez stravy a ubytovania)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 12.4.2017)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
Program školenia:
 • vo štvrtok od 10:00 do 17:30
 • v piatok od 8:30 do 16:00
 • program je určený pre učiteľov materských škôl
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.