Hejného metóda pre MŠ – Ružomberok 3/2017

Home / Hejného metóda / Hejného metóda pre MŠ – Ružomberok 3/2017

Ďalší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl bude v Ružomberku v termíne 3.-4. marca 2017. Prihlasovanie na toto školenie bolo ukončené. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

Deti v MŠ a v 1. ročníku ZŠ sú vybavené určitým prirodzeným talentom a tvorivosťou. Tieto vlastnosti sú dôležité pre rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Podstatou práce učiteľa v MŠ a 1. ročníku ZŠ je rozvíjanie predmatematických znalostí a schopností dieťaťa, a zároveň rozvíjanie vlastného edukačného štýlu učiteľa a poznávanie všetkého, čo ovplyvňuje kvalitu práce s deťmi, a to jednak v oblasti intelektuálnej, ale aj v oblasti sociálnej a etickej.

 • Termín: 3.-4. marec 2017 (rozsah 16 x 45 minút)
 • Miesto: Ružomberok (Hotel Áčko, Hrabovská cesta 34)
 • Lektorky: Dagmar Môťovská, Mária Grafová, Valéria Knapová
 • Prihlasovanie: bude otvorené do 22.2.2017 
Účastnícky poplatok:
 • 90 € (zahŕňa odborný program, školiaci materiál, kávové občerstvenie, večeru v piatok a obed v sobotu)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 22.2.2017)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)

Naše lektorky budú ubytované priamo v Hoteli Áčko. Vzhľadom na časovú štruktúru programu odporúčame účastníkom zo vzdialenejších obcí ubytovanie priamo v penzióne. Ubytovaní hostia majú v hoteli využitie bazéna a fitnes grátis. Hotel má v ponuke ďalšie služby (napr. saunu, či masáže).

Program školenia:
 • v piatok od 13:00 do cca 19:30 (v tom prestávka na kávu a večeru)
 • v sobotu od 8:30 do cca 17:00 (v tom prestávka na kávu a obed)
 • program je určený pre učiteľov materských škôl
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.