Hejného metóda pre MŠ – pokročilí – Žilina 5/2018

Home / Hejného metóda / Hejného metóda pre MŠ – pokročilí – Žilina 5/2018

Otvárame prvý Kurz Hejného metódy pre mierne pokročilých pre učiteľov materských škôl. Bude sa konať v Žiline v termíne 1. mája 2018. Prihlasovací formulár nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

Seminár je určený učiteľom MŠ, ktorí poznajú základné princípy Hejného metódy, a zároveň už majú skúsenosť s jej uplatňovaním vo svojej práci. Program je zostavený tak, aby účastníci hlbšie prenikli do Hejného metódy, cieľov jednotlivých prostredí, ich prepojení a získali tak ďalšiu motiváciu a nové podnety pre svoju prácu. V úvode sa budeme venovať výmene skúseností, preto je potrebné priniesť vlastné materiály: fotky, zážitky, príbehy, krátke video-ukážky z vlastnej praxe.

V rámci školenia prenikneme do tajov ďalších prostredí, ktoré sú špecifické práve pre MŠ:
 • Prostredie OBRÁZKY rozvíja pozornosť, pamäť, schopnosť analyzovať a triediť, priraďovať, porovnávať, kombinovať a množstvo ďalších matematických zručností, ale aj pred čitateľskú gramotnosť, či jazykové schopnosti. Učiteľovi poskytuje široký priestor na diagnostiku detí.
 • Prostredie HRANOLČEKY ponúka manipulatívne činnosti s drevenými vláčikmi (drevené hranolčeky), ktoré sú propedeutikou pre školské prostredie Vláčiky, resp. prostredie Deda Lesoňa. U detí pomáha budovať číslo ako veličinu, ale aj ako počet, rozvíja schopnosť kombinovať, priestorovú predstavivosť, tvorivosť.
 • Prostredie ROZPRÁVKY vytvára priestor na rozvoj schopnosti skladať dejovú líniu príbehu, logické myslenie, prirodzený talent a tvorivosť. Porovnáme prostredia Obrázky a Rozprávky, pomenujeme ich význam, nájdeme odlišnosti.
 • Termín: 1. máj 2018 (rozsah 8 x 45 minút)
 • Miesto: Žilina (Hotel BOSS, Čepiel 1 – zrejme salónik 206)
 • Lektorky: Grafová, Buteková, Gromnicová
 • Prihlasovanie: do 24. apríla 2018 (alebo do naplnenia kapacity)
Účastnícky poplatok:
 • 50 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál, kávové občerstvenie)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 24.4.2018)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom cca 1-2 týždne po školení)
Program školenia:
 • v utorok 9:00 – 16:30
 • program je určený primárne pre učiteľov materských škôl, avšak nie je nevyhnutné, aby účastník bol učiteľom
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.

sposob uhrady a doklad

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Osobné a kontaktné údaje

Vypĺňajte s diakritikou.
Vypĺňajte s diakritikou.
Prosím, pozorne si skontrolujte, či ste zadali platnú a správnu e-mailovú adresu. Bude Vám na ňu zaslaný potvrdzujúci e-mail. Ak do niekoľkých minút od prihlásenia neodstanete potvrdzujúci e-mail (skontrolujte aj záložku nevyžiadanej pošty), registrácia zrejme neprebehla úspešne. V tom prípade sa skúste zaregistrovať znovu alebo sa nám ozvite na skolenia@indicia.sk.
Tento údaj je povinný, nakoľko by sme Vás radi kontaktovali v prípade výskytu závažnejších a nepredvídaných zmien. Telefónne číslo nebude poskytované tretím stranám a nebude využívané na iné účely.

Poplatky a spôsob úhrady

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy (podrobnejšie informácie). Údaje potrebné k úhrade prevodom na bankový účet dostanete mailom potvrdzujúcim Vaše prihlásenie.
Základný účastnícky poplatok je 50 €. Pridelenie tejto zľavy podlieha schváleniu organizátorom. Ak pri tejto otázke zaškrtnete "áno", s úhradou počkajte, my zľavu overíme a budeme Vás kontaktovať. Pre urýchlenie nám môžete napísať na skolenia@indicia.sk.
Sem uveďte názov inštitúcie, na ktorú má byť vystavená faktúra, ak potrebujete daňový doklad.
Ak sa prihlasujete ako FO, ponechajte políčko prázdne.
Ak sa prihlasujete ako FO, ponechajte políčko prázdne.
Požiadavkám sa budeme snažiť vyhovieť, ale musí to byť možné a organizačne zrealizovateľné. Ďakujeme za pochopenie.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na http://www.indicia.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/
Novinky sú zasielané e-mailom cca 1-2x do mesiaca. Z odberu noviniek je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
Sending