Hejného metóda pre domáce vzdelávanie – Žilina 9/2017

Home / Hejného metóda / Hejného metóda pre domáce vzdelávanie – Žilina 9/2017

Ďalší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie v rozsahu 8 vyučovacích hodín sme pripravili na 22. septembra 2017 v Žiline. Prihlasovanie je z kapacitných dôvodov ukončené. Prijaté prihlášky budeme považovať za záväzné.

 • Termín: 22. september 2017 (9:00 – 16:30)
 • Miesto: Žilina (Hotel BOSS, Čepiel 1 – salónik 206)
 • Lektori: Dagmar Môťovská, Valéria Knapová
 • Prihlasovanie: z kapacitných dôvodov ukončené

Základný prístup Hejného metódy výučby matematiky, konštruktivizmus, môžete ako rodičia využívať aj pri domácom vzdelávaní. Na školení sa dozviete, ako pracovať s deťmi v malej skupine, prípadne ako viesť jedno dieťa; ako začať s Hejného metódou vo vyšších ročníkoch, či ako zavádzať konštruktivistické prvky do vzdelávania, ak sa dieťa v škole učí klasickým spôsobom.

Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa. Predstavíme Vám koncepciu učebníc a didaktické pomôcky, ukážeme ako treba s nimi pracovať. V diskusii bude priestor aj na zodpovedanie konkrétnych otázok, ktoré prináša výučba v domácom prostredí.

Poplatok a spôsob úhrady:
 • výška účastníckeho poplatku je 50 €
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však 12.9.2017)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk
Program školenia:
 • piatok od 9:00 do 16:30
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím
 • program je určený primárne rodičom, ktorí svoje deti doma učia alebo by chceli učiť matematiku Hejného metódou

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.