Otvorená hodina pre 5. ročník ZŠ – BA 12/2017

Home / Hejného metóda / Otvorená hodina pre 5. ročník ZŠ – BA 12/2017

Otvorená hodina pre 5. ročník ZŠ vedená Hejného metódou sa bude konať v Bratislave dňa 5. decembra 2017. Prihlasovanie bolo pre naplnenie kapacity ukončené. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

 • Termín: 5. december 2017 od 8:00 (rozsah 4  x 45 minút)
 • Miesto: Bratislava (SZŠ Felix, Haanova 28 v Bratislave)
 • Lektori: Radka Haláková
 • Prihlasovanie: do 25. novembra 2017 (ukončené z dôvodu naplnenia kapacity)

Kurz je určený učiteľom, ktorí už absolvovali buď Úvod do Hejného vyučovacej metódy, alebo Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, alebo konferenciu Hejného metóda.

Účastnícky poplatok:
 • 30 € na osobu (bez stravy a ubytovania)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 25.11.2017)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom cca 1-2 týždne po školení)
Program školenia:
 • utorok 8:00-11:15 (otvorená vyučovacia hodina prebehne od 8:40 do 9:25)
 • kurz ponúka kombináciu lektorom odučenej vzorovej hodiny a následnej analýzy videného
 • súčasťou školenia bude aj príprava na hodinu
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím
Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.

sposob uhrady a doklad

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.