Hejného metóda a Abaku spoja sily, aby zlepšili počtárske zručnosti detí

Home / Hejného metóda / Hejného metóda a Abaku spoja sily, aby zlepšili počtárske zručnosti detí

V učebniciach matematiky prof. Hejného, z autorskej dielne H-matu, pribudnú k známym prostrediam, ako sú krokovanie, pavučiny, autobus, aj iné – medzi nimi i didaktické prostredie Abaku.

Kolektív autorov vychádzal z rovnomennej metódy výučby aritmetiky. Metodika Abaku pomáha deťom budovať, prehlbovať a upevňovať počtárske schopnosti veľmi jednoduchou a maximálne účinnou hernou formou.

„Vychádzame tak v ústrety učiteľom, ktorí si želali viac precvičovacích úloh na počtové operácie s číslami. Na rozdiel od iných spôsobov však toto prostredie sleduje aj ďalšie matematické ciele: v prostredí Abaku sa rozvíja kombinatorika, komutatívnosť, práca s číselnými výrazmi, rovnice, parita a ďalšie. Predovšetkým je vidieť, ako táto metóda deti baví, a každý si to môže sám overiť,“ vysvetľuje profesor Milan Hejný a dodáva, že Hejného metóda nepreberá metodiku Abaku jedna k jednej, ale vychádza z nej, rozvíja ju a dopĺňa za účelom dosiahnutia ďalších didaktických cieľov.

„Počítajte s nami,“ odpovedá autor základnej koncepcie metodiky Abaku, Mgr. Vladimír Tesař, na otázku, ako sa môžu učitelia najlepšie presvedčiť o funkčnosti Abaku vo výučbe aritmetiky.

To, že Abaku podporuje prirodzenú hravosť a pomáha rozvíjať matematické schopnosti, potvrdzuje i učiteľka Alena Vávrová. „Abaku nenaučí riešiť rovnice, nenaučí konštruovať geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtárske zručnosti. Nahradí dril hrou tak prirodzene, že si dieťa dril vôbec nevšimne,“ doplňuje pedagogička zo ZŠ Karla Čapka, Praha.

abaku

Prieskum medzi učiteľmi ukázal, že viac než 75 % žiakov, ktorí pôvodne matematiku odmietali, považuje Abaku za zábavné a radi s ním trávia aj svoj voľný čas. Viac než 90 % učiteľov sa zhoduje na tom, že by Abaku odporučili iným školám. Abaku totiž dokáže výrazne aktivovať prirodzené počtárske schopnosti a rýchlo zlepšuje priemernú úroveň zručností v triede.

„Hejného metóda v rukách motivovaného učiteľa podporuje u detí dlhodobo kladný vzťah k matematike a ku vzdelaniu všeobecne. Som rád, že drvivá väčšina učiteľov, ktorá si Hejného metódu zvolila, to robí. Pracujú na sebe počas seminárov, zdieľajú svoje skúsenosti a navzájom sa podporujú,“ uviedol Tomáš Rychecký, ktorý vedie H-mat, o. p. s. „Aj učitelia na sebe musia stále pracovať, ako v matematických zručnostiach, tak aj v porozumení žiakom. S veľkou hrdosťou hlásime, že sa im to darí a majú z toho radosť, ktorá ich podnecuje k ďalšiemu úsiliu. Práve zaslúžená radosť z poznávania a úspechu každého žiaka, podložená prácou v škole i mimo nej, nás spája s tvorcami Abaku,“ uzatvára Rychecký.

Viac o metóde Abaku: http://abaku.org/cs/

(Článok sme po udelení súhlasu prebrali z webovej stránky našej partnerskej organizácie H-mat.)