Pripravujeme: 8. – 9. február 2018                                                                                                            školenie pre učiteľov biológie, geografie, fyziky a chémie a zapojených VŠ študentov

29. – 30. september, Martin
špeciálne školenie pre učiteľov biológie a geografie a pre zapojených VŠ študentov

25. september, Bratislava
špeciálne školenie pre učiteľov fyziky

9. – 10. jún 2017, Hronec
školenie pre učiteľov biológie, geografie, fyziky, chémie a pre zapojených VŠ študentov

27. – 28. január 2017, Vrútky
úvodné školenie pre učiteľov biológie a geografie a pre zapojených VŠ študentov