Pilotné školy

V školskom roku 2017 / 2018 máme v projekte zapojených 14 pilotných základných škôl a projekt sme rozšírili na piaty, šiesty a siedmy ročník na predmetoch biológia, geografia, fyzika a chémia.

Základná škola Kellnera Hostinského, Rimavská sobota
Základná škola Fándlyho, Pezinok
Základná škola Fándlyho, Sereď
Základná škola Rozmarínová, Komárno
Základná škola Pribinova, Nováky
Základná škola Gelnica
Základná škola s MŠ Tajovského, Poprad
Základná škola Ľ. Fullu, Košice
Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica
Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
Evanjelická spojená škola, Prešov
Súkromná základná škola BellAmos, Martin
Súkromná základná škola Felix, Bratislava
8 ročné gymnázium Angely Merici, Trnava

V školskom roku 2016 / 2017 sme projekt spustili v spolupráci s 9-timi pilotnými základnými školami v piatom ročníku na predmetoch biológia a geografia.

Základná škola Kellnera Hostinského, Rimavská sobota
Základná škola Fándlyho, Pezinok
Základná škola Rozmarínová, Komárno
Základná škola Pribinova, Nováky
Základná škola Gelnica
Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica
Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
Evanjelická spojená škola, Prešov
Súkromná základná škola BellAmos, Martin