Pilotné školy

V školskom roku 2016 / 2017 je v projekte ExpEdícia zapojených 9 pilotných základných škôl

Základná škola Kellnera Hostinského, Rimavská sobota
Základná škola Fándlyho, Pezinok
Základná škola Rozmarínová, Komárno
Základná škola Pribinova, Nováky
Základná škola Gelnica
Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica
Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
Evanjelická spojená škola, Prešov
Súkromná základná škola BellAmos, Martin

Pilotným školám poskytujeme podporu na viacerých úrovniach

  • Metodické vzdelávanie a sprevádzanie učiteľov (školenia, lektorské návštevy na vyučovaní)
  • Odborná pomoc vedeniu škôl s organizáciou vyučovania a tvorbou podporného prostredia
  • Vypracované učebné a metodické materiály pre 5. ročník s pokrytím vzdelávacích cieľov ŠVP, rešpektujúce proces prirodzeného poznávania a učenia sa u detí
  • Prepájanie vysokoškolských študentov učiteľstva prírodných vied s pilotnými školami – priama asistencia študentov na vybraných hodinách, ich spätná väzba k priebehu vyučovania a interakcií v triede
  • Konzultácie pri práci s priestorovým a materiálnym vybavením škôl