ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj

Home / ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

V nadväznosti na overené metódy na Slovensku aj v zahraničí rozvíjame model systematickej metodickej a personálnej podpory pilotným základným školám, vďaka ktorému dokážu zmeniť prístup vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Súčasťou je aj pomoc s organizačnými formami výučby, ktoré posilňujú celostný pohľad na svet prekonávaním hraníc predmetov.

Pilotáž s víziou dlhodobého projektu sme rozbehli v spolupráci s odborníkmi na konštruktivistický prístup a výskumne ladenú koncepciu vo vyučovaní z akademickej sféry, odbornej neziskovej organizácie aj firemného sektora v oblasti informačných technológií.

V školskom roku 2016/2017 sa od februára do projektu zapojilo 9 pilotných škôl so 426-timi piatakmi v predmetoch biológia a geografia. V školskom roku 2017/2018 pribudlo 5 nových škôl, spolupracujeme už so 14-timi školami s počtom 1189 zapojených žiakov v piatom, šiestom aj siedmom ročníku v predmetoch biológia, geografia, fyzika a chémia.