Ohlasy

Skúsenosti s písmom Comenia Script počas 4 rokov

Prezentácia lektorky, Mgr. A. Cinegovej, obsahuje prehľad skúseností s výučbou nespojitého písma Comenia Script na Slovensku. Prezentácia obsahuje ukážky písma detí počnúc 1. ročníkom ZŠ. Prezentácia odznela na konferencii Učíme pre život 2016 v Poprade.

Na tejto stránke už časom nájdete ohlasy učiteľov využívajúcich písmo Comenia Script® v praxi, ale aj rodičov popisujúcich skúsenosti so svojimi deťmi.