Comenia Script pokračuje

Home / Comenia Script / Comenia Script pokračuje

Dňa 21. júla 2017 ministerstvo školstva schválilo nový dodatok, ktorým zrušilo povinné tvary písaného písma. Školy môžu od 1. septembra 2017 naďalej ponúkať a vyučovať nielen klasické spojité písmo, ale aj písmo Comenia Script. 

Dodatok č. 2017-11532/34276:1-10A0 z 21. júla 2017 bol vydaný v nadväznosti na tlačovú besedu z 10. júla 2017, na ktorej minister školstva Peter Plavčan vyhlásil, že ministerstvo sporný dodatok prehodnotilo a žiaci sa naďalej môžu učiť písať aj výlučne písmom Comenia Script, ak sa na tom rodičia a škola dohodnú.

Petícia bola spustená 27. mája 2017 ako reakcia na dodatok Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základných škôl. V dodatku stojí, že žiaci majú písať tvarom spojitého písaného písma z roku 1932. Rozhodnutie by negatívne ovplyvnilo mnoho detí píšucich nespojitým písmom Comenia Script, ktoré je rovnocennou alternatívnou voči spojitému písmu. Písmo Comenia Script si volí každoročne niekoľko škôl, ich počet tak priebežne narastá. Doteraz sa žiadne problémy s používaním nespojitého písma neobjavili.

Dňa 6. júla bola Petícia za slobodu v písaní s viac ako 10 tisíc podpismi odovzdaná na ministerstvo školstva. Dostatočný počet podpisov získal petičný výbor počas 5 týždňov, čo umožnilo rokovať s ministerstvo školstva o zrušení dodatku. Petíciu podporila aj akcia Deň husieho brka, ktorá upozornila na dôležitosť slobody v písaní. Minister školstva na tlačovej besede uviedol, že na základe rokovania s expertmi z tímu Učiace sa Slovensko sa rozhodol zrušiť rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje k spojitému písanému písmu. Presvedčili ho priame argumenty, že na Slovensku písmo Comenia Script používa pomerne veľký počet škôl, a zároveň je tento typ písma prínosom aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a poruchou motoriky. Podotkol, že experimentálne overovanie písma, ktoré vzniklo v Českej republike, má dobré výsledky. Prekvapením však bolo vyhlásenie, že ministerstvo na jeseň spustí výzvu pre školy, aby mohli overovať aj iné druhy písma.

Martin Kríž ako člen petičného výboru za slobodu v písaní vyzdvihol, že ministerstvo školstva vzalo do úvahy predložené odborné argumenty. “Dôležitejšia vec však je, že čítanie a písanie sú neurologicky dve odlišné činnosti. Šlabikár slúži na výučbu čítania. Písanie je niečo iné. Dieťa je schopné naučiť sa rôzne fonty písma čítať pomerne rýchlo a povedať si: “Aha, toto je písmeno k, aj keď vyzerá v každom fonte trochu inak”. Písanie je neurologicky ťažší proces pre dieťa, preto sa deti neučia písať rôznymi fontami,” uviedol Kríž.

Žiaci základných škôl teda budú môcť písať písmom Comenia Script aj naďalej. Ministerstvo školstva, podľa vyjadrenia ministra, zruší ustanovenia týkajúce sa povinných vzorov písma ešte pred nadobudnutím účinnosti predmetného dodatku.