Kurzy HM pre 1. stupeň ZŠ pre pokročilých II a III – KE 11/2018

Kurzy HM pre 1. stupeň ZŠ pre pokročilých II a III – KE 11/2018

Hejného metóda, Školenia
V dňoch 9. a 10. novembra sa v Košiciach uskutočnia hneď dva 8-hodinové Kurzy HM pre mierne pokročilých (II a III). Sú určené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Prihlásiť sa môžete cez formulár nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Kurz je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení Hejného metódy, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním touto metódou a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ.  Termín: 9.11.2018 (rozsah 8 x 45 minút) - Kurz HM pre mierne pokročilých II Termín: 10.11.2018 (rozsah 8 x 45 minút) - Kurz HM pre mierne pokročilých III Miesto: b&c language school, Južná trieda 2/A (Hotel Centrum, 7. posch.), 040 01  Košice Lektor: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: do 31.10. (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 50 € za jeden 8-hodinový kurz alebo 80€ za oba (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 31.10.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na…
Celý článok
Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ – Zvolen 10/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ – Zvolen 10/2018

Hejného metóda, Školenia
Najbližší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ bude vo Zvolene 19.-20. októbra 2018. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné. Termín: 19.-20. október 2018 (rozsah 16 x 45 minút) Miesto: Zvolen (ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen) Lektori: Dagmar Môťovská, Miroslava Konrádová, Viera Harmincová Prihlasovanie: do 10.10.2018 (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 10.10.2018) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná) každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom cca 1-2 týždne po školení) Program školenia: v piatok od 8:15 do 15:45 v sobotu od 8:15 do 15:45 program je určený hlavne pre učiteľov 2. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou,…
Celý článok
Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ – Nové Zámky 9/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ – Nové Zámky 9/2018

Hejného metóda, Školenia
V Nových Zámkoch sa bude Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ konať 21.-22. septembra 2018. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné. Termín: 21.-22. september 2018 (rozsah 16 x 45 minút) Miesto: Nové Zámky (ZŠ Mostná 3, 940 58 Nové Zámky) Lektori: Anna Čamajová, Ivica Grafová Prihlasovanie: do 12.9.2018 (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 12.9.2018) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná) každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom cca 1-2 týždne po školení) Program školenia: v piatok od 12:00 do cca 17:00 (čas ukončenia bude upresnený) v sobotu od 8:00 do cca 17:30 (čas ukončenia bude upresnený) program je určený primárne pre učiteľov…
Celý článok
Hejného metóda pre domáce vzdelávanie – BA 10/2018

Hejného metóda pre domáce vzdelávanie – BA 10/2018

Hejného metóda, Školenia
V Bratislave sa bude 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie konať 9. októbra 2018. Prihlasovací formulár nájdete nižšie na tejto stránke. Prijaté prihlášky budeme považovať za záväzné. Termín: 9. október 2018 (9:00 - 16:30) Miesto: Bratislava (Indícia, Rovniankova 15, Bratislava - Petržalka) Lektori: Dagmar Môťovská, Soňa Poprocká Prihlasovanie: do 3.10.2018 (alebo do naplnenia kapacity) Základný prístup Hejného metódy výučby matematiky, konštruktivizmus, môžete ako rodičia využívať aj pri domácom vzdelávaní. Na školení sa dozviete, ako pracovať s deťmi v malej skupine, prípadne ako viesť jedno dieťa; ako začať s Hejného metódou vo vyšších ročníkoch, či ako zavádzať konštruktivistické prvky do vzdelávania, ak sa dieťa v škole učí klasickým spôsobom. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa. Predstavíme Vám koncepciu učebníc a didaktické pomôcky, ukážeme ako treba s nimi…
Celý článok
Prostredia aritmetiky – Žilina 9/2018

Prostredia aritmetiky – Žilina 9/2018

Hejného metóda, Školenia
V piatok 21. septembra 2018 bude v Žiline kurz k matematickým prostrediam Hejného metódy. Budete si môcť vybrať zo šiestich prostredí aritmetiky (Pavučiny, Biland, Abaku, Násobilkové obdĺžniky, Stovková tabuľka, Algebrogramy). Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Tento kurz je určený učiteľom, ktorí už absolvovali buď 16-hodinový Základný kurz HM, alebo aspoň 4-hodinový Úvod do HM, prípadne sa zúčastnili Konferencie alebo Letnej školy HM. Kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorí ešte k Hejného metóde neabsolvovali žiadne vzdelávanie a nemajú s ňou skúsenosti.  Termín: 21. september 2018 (rozsah 4 x 45 minút alebo 6 x 45 minút) Miesto: Žilina (Hotel BOSS, Čepiel 1) Lektor: Môťovská, Neurathová, Poprocká Prihlasovanie: do 12. septembra 2018 (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 30 € (za kombináciu 2 workshopov) 40 € (za kombináciu 3 workshopov) poplatok je potrebné uhradiť do 14…
Celý článok
Vybrané prostredia HM – Ružomberok 8/2018

Vybrané prostredia HM – Ružomberok 8/2018

Hejného metóda, Školenia
Pre učiteľov z okolia Ružomberka sme na 27. august pripravili 8-hodinový kurz k matematickým prostrediam Hejného metódy (Stavby z kociek II, Biland, Krokovanie II, Abaku, Drievkové stavby). Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné. Účasť odporúčame len záujemcom, ktorí už absolvovali: buď 16-hodinový Základný kurz k Hejného metóde, alebo 4-hodinový Úvod do Hejného metódy + majú skúsenosti s využívaním HM v praxi. Prihlásiť sa môžu aj neučitelia. Účasť neodporúčame úplným začiatočníkom, nakoľko v rámci aktivít kurzu sa predpokladá, že účastník pozná základy metódy a matematické prostredia Stavby z kociek a Krokovanie (keďže na kurze bude preberaná nadstavba k týmto prostrediam). Termín: 27. august 2018 (rozsah 8 x 45 minút) Miesto: Ružomberok (ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová) Lektor: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: do 20. augusta 2018 (predĺžené do 23.8.) Účastnícky poplatok: 50 € na osobu poplatok…
Celý článok
Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Sučany 9/2018

Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Sučany 9/2018

Hejného metóda, Školenia
V Sučanoch sa bude 7. septembra 2018 konať Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 3. ročník ZŠ. Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 3. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s tretiackymi učebnicami a pracovnými zošitmi a poskytne praktické rady, ako s tretiakmi pracovať. Túto štvorhodinovku odporúčame ako doplnok k Základnému kurzu Hejného metódy. Kurz je vhodný pre učiteľov 3. ročníka ZŠ, ktorí už absolvovali Základný kurz. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Termín: 7. september 2018 (rozsah 4 x 45 minút) Miesto: ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany Lektorky: Miroslava Konrádová Prihlasovanie: do 30. augusta 2018 (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 30 € (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 30.8.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná) každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude…
Celý článok
Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – Sučany 9/2018

Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – Sučany 9/2018

Hejného metóda, Školenia
V Sučanoch sa budú 7. septembra 2018 konať hneď dva 4-hodinové Kurzy Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ. Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Štvorhodinovka je výborným doplnkom Základného kurzu HM. Kurz je vhodný pre učiteľov 1., prípadne 2. ročníka ZŠ, ktorí už absolvovali Základný kurz. V rámci kurzu budú prezentované všetky aktuálne učebnice a predstavíme tiež prostredia: Abaku, Vláčiky a Detský park. V Sučanoch sa bude rovnaký 4-hodinový kurz konať 2-krát, a to v čase od 9:45 a v čase od 14:00. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie na tejto stránke. V rámci formulára si zvolíte aj čas začiatku kurzu. Ak sa vo formulári zobrazuje už len jedna z možností, znamená to, že druhý termín je už naplnený. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Termín: 7. september 2018 (rozsah 4 x…
Celý článok