Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Hejného metóda
Ďalšia Konferencia Hejného metóda sa bude konať v Košiciach, a to 29. septembra 2018. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára do 18.9. (alebo do naplnenia kapacity). Program konferencie je zložený z úvodného bloku a 3 workshopov. Znovu sme do programu zaradili aj nové témy a prostredia. Vybrať si budú môcť ako začiatočníci, tak aj účastníci, ktorí sú v Hejného metóde už doma. Cieľom konferencie je prispieť k inovácii vyučovania matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, a tiež aj k inovácii predmatematickej výchovy v MŠ v duchu princípov Hejného metódy. Konferencie sa môžu okrem učiteľov zúčastniť aj študenti pedagogických smerov, ale aj rodičia školopovinných detí. Pre lepšiu predstavu o podujatí si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení k Hejného metóde alebo rovno priamo videoreportáž z minuloročnej konferencie v Bratislave. Termíny a cena: Termín: 29. september 2018 (rozsah 8 x 45 minút) Miesto: Košice (ZŠ Ľ. Fullu, Maurérova 21, 040 22 Košice) Cena: 55 € (zahŕňa účasť…
Celý článok
Hejného metóda a Abaku spoja sily, aby zlepšili počtárske zručnosti detí

Hejného metóda a Abaku spoja sily, aby zlepšili počtárske zručnosti detí

Hejného metóda
V učebniciach matematiky prof. Hejného, z autorskej dielne H-matu, pribudnú k známym prostrediam, ako sú krokovanie, pavučiny, autobus, aj iné - medzi nimi i didaktické prostredie Abaku. Kolektív autorov vychádzal z rovnomennej metódy výučby aritmetiky. Metodika Abaku pomáha deťom budovať, prehlbovať a upevňovať počtárske schopnosti veľmi jednoduchou a maximálne účinnou hernou formou. „Vychádzame tak v ústrety učiteľom, ktorí si želali viac precvičovacích úloh na počtové operácie s číslami. Na rozdiel od iných spôsobov však toto prostredie sleduje aj ďalšie matematické ciele: v prostredí Abaku sa rozvíja kombinatorika, komutatívnosť, práca s číselnými výrazmi, rovnice, parita a ďalšie. Predovšetkým je vidieť, ako táto metóda deti baví, a každý si to môže sám overiť,“ vysvetľuje profesor Milan Hejný a dodáva, že Hejného metóda nepreberá metodiku Abaku jedna k jednej, ale vychádza z nej, rozvíja ju a dopĺňa za účelom dosiahnutia ďalších didaktických…
Celý článok
Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – BA 6/2018

Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – BA 6/2018

Hejného metóda, Školenia
Pre veľký záujem pridávame ďalší 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ. Bude v Bratislave 19. júna 2018. Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Štvorhodinovka je výborným doplnkom Základného kurzu HM. Kurz je vhodný pre učiteľov 1., prípadne 2. ročníka ZŠ, ktorí už absolvovali Základný kurz. V rámci kurzu budú prezentované všetky aktuálne učebnice a predstavíme tiež prostredia: Abaku, Vláčiky a Detský park. Termín: 19. jún 2018 od 13:00 (rozsah 4 x 45 minút) Miesto: Bratislava (Rovniankova 15, Petržalka) Lektorky: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: ukončené z dôvodu naplnenia kapacity Účastnícky poplatok: 30 € (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 12.6.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná) každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom…
Celý článok
Kurz HM pre 1. stupeň ZŠ pre pokročilých – KE 6/2018

Kurz HM pre 1. stupeň ZŠ pre pokročilých – KE 6/2018

Hejného metóda, Školenia
Na 8. júna sme v Košiciach pripravili 8-hodinový Kurz HM pre mierne pokročilých I. Je určený pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Prihlásiť sa môžete cez formulár nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Kurz je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ.  Termín: 8.6.2018 (rozsah 8 x 45 minút) Miesto: b&c language school, Južná trieda 2/A (Hotel Centrum, 7. posch.), 040 01  Košice Lektor: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: predĺžené do 4. júna 2018 (alebo do naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 50 € (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 30.5.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná) každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom cca 1-2 týždne po školení) Program školenia: v piatok…
Celý článok
Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – KE 6/2018

Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – KE 6/2018

Hejného metóda, Školenia
V Košiciach sa dňa 7. júna 2018 bude konať 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ. Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Štvorhodinovka je výborným doplnkom Základného kurzu HM. Kurz je vhodný pre učiteľov 1., prípadne 2. ročníka ZŠ, ktorí už absolvovali Základný kurz. V rámci kurzu budú prezentované všetky aktuálne učebnice a predstavíme tiež prostredia: Abaku, Vláčiky a Detský park. Prihlasovanie je z dôvodu naplnenej kapacity ukončené. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné. Termín: 7. jún 2018 od 14:00 (rozsah 4 x 45 minút) Miesto: b&c language school, Južná trieda 2/A (Hotel Centrum, 7. posch.), 040 01  Košice Lektorky: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: do 30. mája 2018 (ukončené z dôvodu naplnenia kapacity) Účastnícky poplatok: 30 € (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 30.5.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na…
Celý článok
Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – BA 5/2018

Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ – BA 5/2018

Hejného metóda, Školenia
Dňa 4. mája 2018 bude v Bratislave 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ. Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Štvorhodinovka je výborným doplnkom Základného kurzu HM. Kurz je vhodný pre učiteľov 1., prípadne 2. ročníka ZŠ, ktorí už absolvovali Základný kurz. V rámci kurzu budú prezentované všetky aktuálne učebnice a predstavíme tiež prostredia: Abaku, Vláčiky a Detský park. Termín: 4. máj 2018 od 13:00 (rozsah 4 x 45 minút) Miesto: Bratislava (SZŠ Felix, Haanova 28 v Bratislave) Lektorky: Dagmar Môťovská Prihlasovanie: ukončené z dôvodu naplnenia kapacity (ďalší kurz bude 19.6.2018) Účastnícky poplatok: 30 € (bez stravy a ubytovania) poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 25.4.) poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada…
Celý článok
Hejného metóda v angličtine – Praha 8/2018

Hejného metóda v angličtine – Praha 8/2018

Hejného metóda, Školenia
Čo tak skombinovať výučbu cudzích jazykov a matematiky? Svojich žiakov môžete Hejného metódou naučiť nielen matematiku, ale zároveň im pomáhať lepšie si osvojiť cudzí jazyk. Indícia túto iniciatívu podporuje a plánuje prípravu lektorov, ktorí budú kurzy Hejného metódy vedieť zabezpečiť napr. v anglickom jazyku. Ak však máte záujem sa do Hejného metódy v AJ pustiť už najbližší školský rok, dávame Vám do pozornosti kurz našej partnerskej organizácie - H-matu. Odporúčaná je znalosť angličtiny na úrovni minimálne B1+ ( intermmediate), nakoľko celý kurz bude vedený v anglickom jazyku. Mathematics Course for primary school teachers about the Hejny method: Date: 24 August (1 pm)– 28 August 2018 (1 pm) Place: Elementary School, Štěpánská 1286/8, Prague 2 Fee: 440 € (accommodation not included) More info: https://www.h-mat.cz/en/course2018
Celý článok