Comenia Script pokračuje

Comenia Script pokračuje

Comenia Script
Dňa 21. júla 2017 ministerstvo školstva schválilo nový dodatok, ktorým zrušilo povinné tvary písaného písma. Školy môžu od 1. septembra 2017 naďalej ponúkať a vyučovať nielen klasické spojité písmo, ale aj písmo Comenia Script.  (viac…)
Celý článok